راهنمای تحصیل در دانشگاه گلاسگو

۲۰/ مهر ۱۳۹۴
لطفاً امتیاز دهید
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی (اولین امتیاز با شما)

دانشگاه گلاسگو

راهنمای تحصیل در دانشگاه گلاسگو عنوان مجله ای است که به منظور راهنمایی دانشجویان بین المللی این دانشگاه برای سال تحصیلی ۲۰۱۶ – ۲۰۱۵ گردآوری شده است. بسیاری از مطالب مورد نیاز دانشجویان خارجی مانند راهنمایی مراحل ویزا, راهنمایی در انتخاب خوابگاه، هزینه خوابگاه ها، بیمه دانشجویی، حمل و نقل و تمام الزامات دیگر پس از ورود به شهر و دانشگاه گلاسگو در این مجله قرار گرفته است.

دانلود: مجله راهنمای تحصیل در دانشگاه گلاسگو انگلستان

پیشنهادی:  راهنمای تحصیل در دانشگاه کمبریج
نمونه مدارک اخذ پذیرش انجمن تخصصی تحصیل در خارج