موسسات اعزام دانشجو

۸/ مرداد ۱۳۹۴
کانال تلگرام
لطفاً امتیاز دهید
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی (اولین امتیاز با شما)

موسسات اعزام دانشجو

در این بخش برترین و معتبر ترین موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور و مورد تایید وزارت علوم معرفی شده اند.

موسسات اعزام دانشجو

بسمه تعالی
اسامی و مشخصات موسسات و شرکت های مجاز خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور بروز رسانی خرداد ۴۹
توجه: متقاضیان محترم در هنگام عقد قرارداد با هر یک از موسسات زیر، لازم است نسبت به تاریخ انقضاء مجوز اطمینان حاصل نمایید. ضمنا وضعیت عملکرد موسسه مورد
نظر را از دبیرخانه کارگروه نظارت استعلام نمائید. تلفن دبیرخانه کارگروه نظارت : ۴۴۴۴۹۹۴۹
دقت شود موسساتی که تعلیق شده یا اعتبار مجوز فعالیتشان منفضی شده است، حائز شرایط برای عقد قرارداد نیستند.
عقد قرارداد با موسساتی که تمدید مجوزشان در دست بررسی است در صورتیکه زمان عقد قرارداد مراتب را با دبیرخانه کارگروه موسسات هماهنگ شود بلامانع خواهدبود.
در صورت بروز شکایت نسبت به عملکرد موسسه طرف قرارداد، می توانید ضمن ضمیمه نمودن مستندات لازم ) بویژه قرارداد ( از طریق زیر، اقدام به طرح درخواست نمایید.
ب( مراجعه حضوری به سازمان دانشجویان، ثبت و ارائه شکوائیه به دبیرخانه کارگروه نظارت برعملکرد موسسات اعزام دانشجو واقع در طبقه دوم سازمان دانشجویان، و یا از
طریق پست به آدرس میدان فردوسی، خ شهید موسوی )فرصت سابق(، پلاک ۷۲ ارسال نمایید. تلفن دبیرخانه کارگروه نظارت : ۴۴۴۴۹۹۴۹
پست الکترونیکی جهت انتقادات و پیشنهادات مدیران محترم موسسات و متقاضیان : a.daneshfar@saorg.ir
فهرست موسسات لغو مجوز شده در لیست جداگانه تهیه شده است. ضروری است جهت حصول اطمینان هرچه بیشتر، لیست مزبور را نیز مطالعه فرمائید.
قابل توجه دارندگان مجوز : موسسات فعال برای تمدید مجوز ۷ ماه قبل از انقضای اعتبار با ارائه *مدارک لازم* تقاضای تمدید را به نشانی فوق الذکر ارسال نمایند.
*مدارک لازم* ۱ درخواست رسمی ۷ جدول گزارش آخرین عملکرد ۳ صورتجلسه جدید مجمع عمومی ۹ اصل مجوز فعالیت ۵ رسید پرداخت تعرفه سازمان امور دانشجویان و رسید پرداخت حق – – – – –
عضویت سالانه کانون موسسات اعزام ۴ معرفی پرسنل و مدیرعامل و نام و مشخصات کامل رابط موسسه در خارج از کشور ۲ بروزرسانی وب سایت موسسه و اعلام به دبیرخانه کارگروه – –

بانک اطلاعات دانشگاه های خارج از کشور

راهنمای تحصیل در خارج

ارسال شده توسط
مدیر سایت
تعداد بازدید
924 بازدید