۱۰۰ دانشگاه برتر رشته مهندسی

۱۸/ تیر ۱۳۹۴
لطفاً امتیاز دهید
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی (اولین امتیاز با شما)

رتبه بندی Shanghay بر اساس موضوعات و رشته های مختلف نیز رتبه بندی هایی را انجام داده است. ۱۰۰ دانشگاه برتر رشته مهندسی که توسط رتبه بندی شانگهای معرفی شده اند را در این بخش معرفی میکنیم. با ما همراه باشید …

 

معرفی دانشگاه نام دانشگاه رتبه در سال ۲۰۱۴
 معرفی دانشگاه ام آی تی Massachusetts Institute of Technology/ MIT ۱
بزودی … Stanford University ۲
بزودی … University of California-Berkeley ۳
بزودی … University of Illinois at Urbana-Champaign ۴
بزودی … The University of Texas at Austin ۵
بزودی … Georgia Institute of Technology ۶
بزودی … University of California, Santa Barbara ۷
بزودی … The Imperial College of Science, Technology and Medicine ۸
بزودی … University of Michigan-Ann Arbor ۹
بزودی … Carnegie Mellon University ۱۰
بزودی … Northwestern University ۱۱
بزودی … Nanyang Technological University ۱۲
بزودی … Pennsylvania State University – University Park ۱۳
بزودی …
Purdue University – West Lafayette ۱۴
بزودی … Texas A & M University ۱۵
بزودی … National University of Singapore ۱۶
بزودی … University of Cambridge ۱۷
بزودی … University of California, San Diego ۱۸
بزودی … Swiss Federal Institute of Technology Lausanne ۱۹
بزودی … Tsinghua University ۲۰
بزودی … Harbin Institute of Technology ۲۱
بزودی … California Institute of Technology ۲۲
بزودی … Princeton University ۲۳
بزودی … City University of Hong Kong ۲۴
بزودی … University of Toronto ۲۵
بزودی … University of California, Los Angeles ۲۶
بزودی … Shanghai Jiao Tong University ۲۷
بزودی … University of Southern California ۲۸
بزودی … Cornell University ۲۹
بزودی … National Taiwan University ۳۰
بزودی … University of Washington ۳۱
معرفی دانشگاه هاروارد
Harvard University ۳۲
بزودی … Pierre and Marie Curie University – Paris 6 ۳۳
بزودی … University of Maryland, College Park ۳۴
بزودی … University of Minnesota, Twin Cities ۳۵
بزودی … Swiss Federal Institute of Technology Zurich ۳۶
بزودی … The Ohio State University – Columbus ۳۷
بزودی … North Carolina State University – Raleigh ۳۸
بزودی … The Hong Kong University of Science and Technology ۳۹
بزودی … Technical University of Denmark ۴۰
بزودی … Tohoku University ۴۱
بزودی … The University of New South Wales ۴۲
بزودی … Technion-Israel Institute of Technology ۴۳
بزودی … The University of Melbourne ۴۴
بزودی … University of Science and Technology of China ۴۵
بزودی … Eindhoven University of Technology ۴۶
بزودی … Fudan University ۴۷
بزودی … University of Waterloo ۴۸
بزودی … National Cheng Kung University ۴۹
بزودی … South China University of Technology ۵۰
بزودی … King Abdulaziz University ۵۱-۷۵
بزودی … Korea Advanced Institute of Science and Technology ۵۱-۷۵
بزودی … Korea University ۵۱-۷۵
بزودی … KU Leuven ۵۱-۷۵
بزودی … Monash University ۵۱-۷۵
بزودی … National Chiao Tung University ۵۱-۷۵
بزودی … Rice University ۵۱-۷۵
بزودی … Seoul National University ۵۱-۷۵
بزودی … Southeast University ۵۱-۷۵
بزودی … Technical University Munich ۵۱-۷۵
بزودی … Tel Aviv University ۵۱-۷۵
بزودی … The Chinese University of Hong Kong ۵۱-۷۵
بزودی … The Hong Kong Polytechnic University ۵۱-۷۵
بزودی … University of Bristol ۵۱-۷۵
بزودی … University of California, Davis ۵۱-۷۵
بزودی … University of California, Irvine ۵۱-۷۵
بزودی … University of Colorado at Boulder ۵۱-۷۵
بزودی … University of Oxford ۵۱-۷۵
بزودی … University of Pennsylvania ۵۱-۷۵
بزودی … University of Southampton ۵۱-۷۵
بزودی … University of Tehran ۵۱-۷۵
بزودی … University of Wisconsin – Madison ۵۱-۷۵
بزودی … Virginia Polytechnic Institute and State University ۵۱-۷۵
بزودی … Xian Jiao Tong University ۵۱-۷۵
بزودی … Zhejiang University ۵۱-۷۵
بزودی … Aalborg University ۷۶-۱۰۰
بزودی … Arizona State University ۷۶-۱۰۰
بزودی … Central South University ۷۶-۱۰۰
بزودی … Columbia University ۷۶-۱۰۰
بزودی … Duke University ۷۶-۱۰۰
بزودی … Huazhong University of Science and Technology ۷۶-۱۰۰
بزودی … Kyoto University ۷۶-۱۰۰
بزودی … Linkoping University ۷۶-۱۰۰
بزودی … McGill University ۷۶-۱۰۰
بزودی … National Tsing Hua University ۷۶-۱۰۰
بزودی … Peking University ۷۶-۱۰۰
بزودی … Pohang University of Science and Technology ۷۶-۱۰۰
بزودی … Polytechnic Institute of Milan ۷۶-۱۰۰
بزودی … Royal Institute of Technology ۷۶-۱۰۰
بزودی … The Johns Hopkins University ۷۶-۱۰۰
بزودی … The University of Hong Kong ۷۶-۱۰۰
بزودی … The University of Manchester ۷۶-۱۰۰
بزودی … The University of Queensland ۷۶-۱۰۰
بزودی … Tokyo Institute of Technology ۷۶-۱۰۰
معرفی دانشگاه یو سی ال
University College London ۷۶-۱۰۰
بزودی … University of Alberta ۷۶-۱۰۰
بزودی … University of Erlangen-Nuremberg ۷۶-۱۰۰
بزودی … University of Lisbon ۷۶-۱۰۰
بزودی … University of Massachusetts Amherst ۷۶-۱۰۰
بزودی … University of Sao Paulo ۷۶-۱۰۰
پیشنهادی:  100 دانشگاه برتر آسیا
نمونه مدارک اخذ پذیرش انجمن تخصصی تحصیل در خارج