پزشکی در فرانسه

۷/ تیر ۱۳۹۶
لطفاً امتیاز دهید
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی (6 votes, average: 5٫00 out of 5)

پزشکی در فرانسه همواره یکی از مقاصد تحصیلی دانشجویان ایرانی است. هم از این بعد که تحصیل در دانشگاه های آن رایگان است و هم اینکه تمام دانشگاه های فرانسه مورد تایید وزارت علوم و وزارت بهداشت ایران هستند. در این میان یکی از رشته های همواره پرطرفدار، پزشکی است. گذراندن رشته پزشکی در فرانسه مزایا و معایبی دارد که قصد داریم به آن بپردازیم.

تحصیل در رشته پزشکی در فرانسه

پزشکی در فرانسه

دانشگاه های فرانسه در فهرست وزارت علوم ایران

گروه الف ( دانشگاه های ممتاز)
ردیف نام دانشگاه توضیحات
۱ Universite de Gronoble I – Joseph fourier
۲ Universite de Gronoble II – Pierre-Mendes-france
۳ Universite de Gronoble III – universite Stendhal
۴ Universite de Lille I – Sciences et Technologies
۵ Universite de Lille II- droit et santé
۶ Universite de Lille III – Charles de Gaulles
۷ Universite de Lyon I – Claud bernard
۸ Universite de Lyon II – lumiere lyon 2
۹ Universite de lyon III – jean Moulin
۱۰ Universite de Montpellier I
۱۱ Universite de Montpellier II
۱۲ Universite de Montpellier III- Paul vallery
۱۳ Universite de Nancy I
۱۴ Universite de Lorraine
۱۵ Universite de Nice Sophia Antipolis
۱۶ Universite de Renne I
۱۷ Universite de Renne II
۱۸ Universite de Rouen – Haute Normandie
۱۹ Universite de Metz
۲۰ Universite de Toulouse I – capitol
۲۱ Universite de Toulouse II – jean Jaures le mirail
۲۲ Universite de Toulouse III- Paul Sabatier
۲۳ Universite de Aix-Marseille
۲۴ Universite de Poitier
۲۵ Universite Jean monnet Saint-etienne
۲۶ Universite de Strasbourg
۲۷ Universite de Bourgogne,Dijon
۲۸ Universite de Clermont-Ferrand(I-II)
۲۹ Universite de Nantes
۳۰ Universite de Franch-Comte,Besancon
۳۱ Universite de la Rechelle
۳۲ Universite de Bordeaux I
۳۳ Universite de Bordeaux II
۳۴ Universite de Bordeaux III
۳۵ Universite de Bordeaux IV
۳۶ Universite paris 1 Pantheon – Sorbonne
۳۷ Universite Pantheon-assas(Paris 2)
۳۸ Universite Sorbonne nouvelle – paris III
۳۹ Universite paris-sorbonne-paris IV
۴۰ Universite paris Descartes-Paris V
۴۱ Universite Pierre et Marie Curie (UPMC) – Paris 6
۴۲ Universite Paris Diderot (paris VII)
۴۳ Universite paris Dauphine – Paris 9
۴۴ Universite Paris Ouest Nanterre la defence – Paris X
۴۵ Universite paris sud – paris 11
۴۶ Universite Paris XII
۴۷ Universite Paris XIII
۴۸ Universite de Caen
۴۹ Universite de Cergy-Pantoise
۵۰ Universite de Limoges
۵۱ Universite de Pau
۵۲ Universite de Perpignan
۵۳ Universite de Picardie Jules – Verne
۵۴ Universite de Reims Champagne – Ardenne
۵۵ Universite de Technologie de Compiegne (UTC)
۵۶ Universite de Technologie de Troyes
۵۷ Universite de Toulon et du Var
۵۸ Universite Francois Rabelais de Tour
۵۹ Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard
۶۰ Museum national d’Histoire Naturelle
۶۱ Agro Paris tech
۶۲ Ecole centrale superieure de Lyon
۶۳ Ecole centrale superieure,Paris
۶۴ Ecole centrale de Nantes
۶۵ Ecole polytechnique-paristech
۶۶ Ecole polytechnique universitaire de Marseille
۶۷ Ecole national superieure کلیه مدارس عالی دولتی
۶۸ Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (telecom ParisTech)
۶۹ Ecole Nationale Superieure Agronomique de Montpellier
۷۰ Ecole Nationale Superieure d’Ingenieurs de Caen
۷۱ Ecole Nationale Superieure des Arts et Metiers ENSAM
۷۲ Ecole Nationale Superieure de Chimie de Montpellier
۷۳ Ecole Nationale Superieure des Arts et Industries de Strasbourg
۷۴ Ecole Nationale Superieure des Mines de Nantes
۷۵ Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne
۷۶ Ecole Nationale Superieure de Chimie de Lille
۷۷ Ecole Nationale Superieure des Sciences de l’Information et des Bibliotheques
۷۸ Ecole Nationale Superieure de chimie de Paris

گروه ب (دانشگاه های خوب)

ردیف نام دانشگاه توضیحات
۱ Universite d’Avignon
۲ Universite d’Evry-val-d’Essonne
۳ Universite d’Orlea
۴ Universite de Angers
۵ Universite de Bretagne Occidentale
۶ Universite de Corse Pascal Paoli
۷ Universite de Haute-Alsace Mulhouse
۸ Universite de Havre
۹ Universitede Maine – le mans
۱۰  Universite de Savoie(chambery)
۱۱  Universite de Valenciennes et du Hainut-Cambresis
۱۲  Universite de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines
۱۳  Ecole d’ Architecture de la ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)
۱۴  Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
۱۵  Ecole d’ingénirurs en Génie des Systémes Industriels
۱۶  Ecole Spéciale des Travaux Publics, du Batiment et de I ‘Industrie
۱۷  Ecole Superieure d’ Architecture
۱۸  Institiut Supérieure de Mécanique de Paris صرفا تا کارشناسی ارشد
۱۹  Ecole d’architecture de Paris – Belleville صرفا تا کارشناسی ارشد
گروه ج (دانشگاه های متوسط)
ردیف نام دانشگاه توضیحات
۱ Universite Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)
۲ Universite Paris – est
۳ Universite d’artois
۴ INALCO (Institut national des langues et civilisations orientales)
۵ Audencia Nantes Ecole de Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
۶ CERAM Sophia Antipolis صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی
۷ Clermont Graduate school of Management صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد
۸ Conservatoire Nationale des Arts et Metiers
۹ Ecole de Management de Lyon صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد
۱۰ Ecole des Hautes Etudes Commerciales du Nord (EDHEC) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت
۱۱ Ecole Pratique des Hautes Etudes
۱۲ Ecole Supérieure de Commerce de Reims صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
۱۳ Ecole d’Architedcture de Paris-Val-de-Sein صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
۱۴ Ecoles des Hautes Etudes Commerciales (Groupe HEC) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد
۱۵ Ecole Supérieur de Commerce de Montpelier صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم اقتصادی
۱۶ Ecole Supérieur de Commerce de Rouen صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
۱۷ Ecole Supérieur de commerce de Toulouse صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
۱۸ Ecole Supérieur d’ingénieurs des travaux de la construction de Caen صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
۱۹ Ecole Superieure d’ Electronique de l’ oust (ESEO) (…،پس از بررسی کیفی (اخذ آزمون، بررسی کیفی رساله، درخواست مقاله
۲۰ Ecole Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
۲۱ Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
۲۲ Ecole Superieure d’Ingénieurs en Génie électrique صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
۲۳ Ecole Supérieure d’Optique (ESO) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک
۲۴ Ecole Supérieure Libre des Sciences Commercials Appliquées (ESLSCA) صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت
۲۵ ESSEC Business School رشته تجارت قابل قبول است Master specialize  کلیه مدارک به غیر از مدرک .
۲۶ Euromed Marseille (Ecole de Management) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
۲۷ Grenoble école de Management صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و صرفا مدارک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تایید است.مدارک دوره های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شوند.
۲۸ INSEAD (Institut Européend’ Administration des Affaires)
۲۹ Institut de Physique du Globe de Paris
۳۰ Institut de Préparation à l’Administrationet à la gestion (IPAG) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
۳۱ Institut Supérieure d’Agriculture (ISA) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
۳۲  Institut Supériur d’Electronique de Paris (ISEP) صرفا تا مقطع  کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات
۳۳ Institut Supériure des Matérieuxet Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS) صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک
۳۴ Paris Graduate School of Management صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت
۳۵ Rennes International Business School صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی
۳۶ Skema Business School صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
۳۷ Ecole de Designe Nantes Atlantique
پیشنهادی:  تحصیل در بلاروس

دانشگاه های علوم پزشکی فرانسه

متقاضیان تحصیل در رشته پزشکی در فرانسه, پس از گذراندن ۱۲ سال تحصیلی در ایران، لازم است تا یک دوره ۹ ساله را در دانشگاه های فرانسه بگذرانند تا به عنوان پزشک عمومی در فرانسه شناخته شوند. پس از آن اگر فرد قصد داشته باشد برای تخصص نیز اقدام کند باید به طور متوسط ۱ تا ۲ سال دیگر نیز به تحصیلات خود در این رشته تخصصی ادامه دهند.

به طور کلی برای کسب مدرک پزشکی در فرانسه باید ۳ دوره مختلف توسط دانشجو طی شود که به ترتیب عبارتند از PCEM، DCEM و دکترای عمومی و سپس تخصص. دوره اول که یک دوره دو ساله است، در میان دانشجویان پزشکی، داروسازی، پرستاری و برخی دیگر از رشته ها مشترک است. پس از این دوره دو ساله دانشجویان در آزمونی شرکت میکنند که پس از قبولی در آن میتوانند وارد مرحله دوم تحصیلات خود در این رشته شوند.

مرحله دوم تحصیلات دانشجویان در این رشته یک دوره ۴ ساله است که دانشجو باید برای موفقیت در این دوره در دوره های آموزشی بیمارستان ها قبول شود. هر چه امتیاز دانشجو در این دوره بیشتر باشد شانس او برای تخصص بیشتر خواهد بود.

در نهایت دوره سوم خواهد بود که یک دوره یک ساله است. دانشجویان در طول سه سال آخر تحصیل پزشکی در فرانسه کمک هزینه ماهی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ یورو دریافت خواهند کرد.

دوره اینترنشیپ برای دکترای عمومی یک دوره ۳ ساله است که باید هم در بیمارستان فعالیت داشت و هم با یک پزشک در یک دوره ۶ ماهه همکاری داشت. دوره اینترنشیپ برای تخصص ها بسته به فیلد تخصصی آن ها حدود ۴ یا ۵ سال است.

پیشنهادی:  چرا تحصیل در خارج از کشور

برای تحصیل در رشته پزشکی در فرانسه باید به زبان فرانسه مسلط باشید.

دانشجویان خارجی، در طول مدت تحصیل در فرانسه از تمامی تسهیلات مانند بیمه و بلیط های نیم بها برای خدمات مختلف شهری مانند مترو، رستوران، اتوبوس، سینما و … برخوردارند.

نمونه مدارک اخذ پذیرش انجمن تخصصی تحصیل در خارج