رتبه بندی Guardian

۱۱/ تیر ۱۳۹۴
لطفاً امتیاز دهید
خیلی ضعیفضعیفمتوسطخوبعالی (اولین امتیاز با شما)

رتبه بندی Guardian

متدولوژی رتبه بندی Guardian بر رتبه بندی موضوعی تمرکز دارد. به این معنا که رتبه بندی ها را بر اساس نوع رشته ها ارائه می کند یعنی به طور مثال دانشگاه x در رشته y بهترین کارایی و عملکرد را داشته بنابراین در این رشته رتبه اول را در بین دانشگاه های دنیا خواهد داشت در حالیکه ممکن است رتبه کلی دانشگاه این نباشد.

آشنایی با رتبه بندی دانشگاه ها

معرفی دانشگاه نام دانشگاه رتبه در سال ۲۰۱۶ رتبه در سال ۲۰۱۵
بزودی … Cambridge ۱ ۱
بزودی … Oxford ۲ ۲
بزودی … St Andrews ۳ ۳
بزودی … Surrey ۴ ۶
بزودی … Bath ۵ ۴
بزودی … Durham ۶ ۸
بزودی … Warwick ۶ ۹
بزودی … Imperial College ۸ ۵
بزودی … Exeter ۹ ۱۲
بزودی … Lancaster ۱۰ ۱۰
بزودی … Loughborough ۱۱ ۱۵
معرفی دانشگاه یو سی ال UCL ۱۲ ۱۱
بزودی … London School of Economics ۱۳ ۷
بزودی … Southampton ۱۴ ۱۹
بزودی … Coventry ۱۵ ۲۷
بزودی … Kent ۱۶ ۲۰
بزودی … Birmingham ۱۷ ۱۷
بزودی … Heriot-Watt ۱۸ ۱۳
بزودی … Sussex ۱۹ ۴۳
بزودی … UEA ۲۰ ۱۴
بزودی … Edinburgh ۲۰ ۱۸
بزودی … York ۲۲ ۱۶
بزودی … Leeds ۲۳ ۲۸
بزودی … Glasgow ۲۴ ۲۵
بزودی … Reading ۲۵ ۳۰
بزودی … SOAS ۲۶ ۲۴
معرفی دانشگاه کاردیف Cardiff ۲۷ ۲۶
بزودی … Nottingham ۲۸ ۲۲
بزودی … Manchester ۲۹ ۳۳
بزودی … Newcastle ۲۹ ۲۸
بزودی … Falmouth ۳۱ ۵۳
بزودی … Leicester ۳۲ ۲۱
بزودی … Aston ۳۳ ۲۲
بزودی … Strathclyde ۳۳ ۳۸
بزودی … Bristol ۳۵ ۳۴
بزودی … King’s College London ۳۶ ۴۰
بزودی … City ۳۷ ۳۵
بزودی … Queen Mary ۳۸ ۳۲
بزودی … Dundee ۳۸ ۴۷
بزودی … Royal Holloway ۴۰ ۳۶
بزودی … Aberdeen ۴۱ ۴۱
بزودی … Keele ۴۲ ۴۱
بزودی … Sheffield ۴۲ ۳۷
بزودی … University of the Arts London ۴۴ ۳۱
بزودی … Queen’s, Belfast ۴۵ ۴۶
بزودی … Robert Gordon ۴۶ ۵۱
بزودی … Essex ۴۷ ۵۴
بزودی … Oxford Brookes ۴۸ ۳۹
بزودی … Portsmouth ۴۹ ۵۵
بزودی … Goldsmiths ۵۰ ۴۸
بزودی … Nottingham Trent ۵۱ ۵۷
بزودی … Swansea ۵۲ ۵۷
بزودی … Brunel ۵۳ ۵۲
بزودی … Hull ۵۴ ۷۵
بزودی … Gloucestershire ۵۴ ۷۴
بزودی … Lincoln ۵۴ ۶۵
بزودی … Bangor ۵۷ ۸۲
بزودی … Liverpool John Moores ۵۸ ۸۰
بزودی … Liverpool ۵۹ ۴۵
بزودی … Huddersfield ۵۹ ۵۶
بزودی … Bath Spa ۶۱ ۶۹
بزودی … Northampton ۶۱ ۴۴
بزودی … Bournemouth ۶۳ ۷۱
بزودی … Edinburgh Napier ۶۴ ۷۸
بزودی … Stirling ۶۵ ۶۳
بزودی … De Montfort ۶۵ ۸۵
بزودی … Brighton ۶۷ ۶۲
بزودی … Northumbria ۶۸ ۶۰
بزودی … Edge Hill ۶۹ ۷۵
بزودی … Chester ۶۹ ۶۱
بزودی … Chichester ۷۱ ۸۰
بزودی … Bradford ۷۲ ۸۳
بزودی … Derby ۷۳ ۵۰
بزودی … Sheffield Hallam ۷۴ ۷۳
بزودی … Winchester ۷۵ ۵۹
بزودی … Queen Margaret ۷۶ ۶۹
بزودی … Manchester Met ۷۷ ۷۱
بزودی … Roehampton ۷۸ ۱۰۰
بزودی … Hertfordshire ۷۹ ۶۶
بزودی … UWE Bristol ۷۹ ۴۹
بزودی … Middlesex ۸۱ ۸۶
بزودی … Ulster ۸۲ ۹۳
بزودی … Staffordshire ۸۳ ۹۰
بزودی … Leeds Trinity ۸۴ ۱۱۱
بزودی … Central Lancashire ۸۵ ۶۷
بزودی … Birmingham City ۸۶ ۸۸
بزودی … Plymouth ۸۷ ۶۸
بزودی … Anglia Ruskin ۸۸ ۱۰۵
بزودی … Glasgow Caledonian ۸۹ ۹۱
بزودی … Salford ۹۰ ۹۴
بزودی … Teesside ۹۱ ۸۴
بزودی … Greenwich ۹۲ ۸۷
بزودی … Abertay Dundee ۹۳ ۱۰۱
بزودی … West London ۹۴ ۹۷
بزودی … Cardiff Met ۹۵ ۹۸
بزودی … Cumbria ۹۶ ۱۰۴
بزودی … Kingston ۹۷ ۹۸
بزودی … Bedfordshire ۹۸ ۱۱۵
بزودی … University Campus Suffolk ۹۹ ۷۸
بزودی … St Mary’s, Twickenham ۱۰۰ ۹۶
بزودی … Canterbury Christ Church ۱۰۱ ۹۲
بزودی … Westminster ۱۰۱ ۹۵
بزودی … Glyndwr ۱۰۳ ۶۴
بزودی … Liverpool Hope ۱۰۴ NA
بزودی … Bolton ۱۰۵ ۱۱۳
بزودی … East London ۱۰۶ ۱۰۹
بزودی … York St John ۱۰۷ ۸۹
بزودی … Worcester ۱۰۸ ۱۰۳
بزودی … Sunderland ۱۰۹ ۷۷
بزودی … Aberystwyth ۱۱۰ ۱۰۶
بزودی … London South Bank ۱۱۱ ۱۱۲
بزودی … Newman ۱۱۲ NA
بزودی … South Wales ۱۱۳ ۱۰۲
بزودی … Southampton Solent ۱۱۴ ۱۰۷
بزودی … West of Scotland ۱۱۵ ۱۱۰
بزودی … Leeds Beckett ۱۱۶ ۱۰۸
بزودی … Trinity Saint David ۱۱۷ NA
بزودی … London Met ۱۱۸ ۱۱۶
بزودی … Bucks New University ۱۱۹ ۱۱۴
پیشنهادی:  اولین شهر دانشجویی جهان
نمونه مدارک اخذ پذیرش انجمن تخصصی تحصیل در خارج